Denna webbplats vänder sig till läkare

Se möjligheterna i sjukskrivningskonsultationen

Den svåra sjukskrivningskonsultationen kommer att belysas utförligt med föreläsningar och genomgång av tillämpliga delar av försäkringsmedicinska regelverk/riktlinjer. Färdigheter och förhållningssätt i konsultationen kommer att tränas i rollspel och diskussion i små grupper. Deltagarnas förväntningar och behov inventeras vid kursstart. Det övergripande målet är att läkaren ska bli mer nöjd med sitt sätt att sjukskriva – genom att bli mer medveten om komplexiteten i sjukskrivningsuppdraget och att få träna på att säga nej när/om risken för medikalisering är stor.

  • Plats: Steningevik, Stockholm, nära Märsta/Arlanda.
  • Tid: 22–23 mars 2023.
  • Sista anmälningsdag: 3 februari 2023, Anmäl dig via denna länk.
  • Kostnad: 5 000 kr inkl moms.
  • Deltagare: 21.

Kursledare:   Dl Tina Nyström Rönnås Stockholm, Dl Monika Engblom Järfälla, Dl Lars Englund Falun.

Kontakt via Tina Nyström Rönnås, tina.nystrom.ronnas@sjostadsdoktorn.se
Telefonnummer: 072 358 20 99

Mer information: https://slf.se/dlf/provinsiallakarstiftelsen/aktuella-kurser/