Denna webbplats vänder sig till läkare

Sektionen för venereologi inom SSDV, utbildningsdag

Sektionen för venereologi inom SSDV, utbildningsdag fredagen den 31 januari 2014, Svenska Läkaresällskapet, Stockholm

Tema: HBTQ – mer än en förkortning

Preliminärt program

08.30 Registrering

09.00 Per Anders Mjörnberg: Välkommen

09.10–10.00 Emma Rasmussen: Normkritik och HBTQ

10.30 Maria Sundin: Transsexuellas möten med hälso- och sjukvården

Annika B Johansson: Transsexualism ur vårdens synvinkel

12.00 Lunch

13.00 Tanya Charif: Queer – vad är det?

13.45–14.30 Suzann Larsdotter: Men hur gör ni då? Psykosexuell hälsa hos kvinnor som har sex med kvinnor

Lena Moegelin: HBT-personer och gynekologi

14.50 Per Anders Mjörnberg: Summering

15.00–16.00 Johannes Rosenlundh: »Jag har något jag måste berätta …« – att komma ut som homosexuell

Deltagaravgiften är 800 kr för medlem, 1 200 kr för icke medlem

Anmälan görs per e-post: karin.andersson@regionhalland.se