Denna webbplats vänder sig till läkare

Sektionen för venereologi inom SSDV, utbildningsdag

Sektionen för venereologi inom SSDV, utbildningsdag fredagen den 6 februari 2015, Svenska Läkaresällskapet, Klara Östra Kyrkogata 10, Stockholm

Tema: STI – gränsområden

Deltagaravgiften är 800 kr för medlem, 1 200 kr för icke medlem

Anmälan görs per e-post: karin.andersson4@ltkalmar.se