Denna webbplats vänder sig till läkare

Seminarium – Artificiell intelligens (AI) inom psykiatrin

Svensk förening för filosofi och psykiatri (SFFP) och Svenska psykiatriska föreningen (SPF) inbjuder till ett seminarium med med filosofer och psykiatrer:

»Artificiell intelligens (AI) inom psykiatrin – möjligheter och begränsningar«.         

Datum: Onsdag 14 november 2018, Kl 13.00 – 17.00,

Lokal: Birgittarummet Medeltidsmuseet, Strömparterren 3, Norrbro

Museet är på onsdagar är öppet 12.00 – 20.00 (fri entré till samlingarna).

medeltidsmuseet.stockholm.se/

Anmälan görs till Jerker Hanson via e-mail till jerker.hanson@telia.com

Kostnad för seminariet är 300 kr. Betalas helst samtidigt med anmälan till konto 4155 02 39879 eller via Swish till 076 3457911, ev kontant i dörren.

Program: 13.00, Inledande ord, Alexander Wilczek; 13.10, Vad är AI, och vad kan AI göra för psykiatrin? Helge Malmgren; 13.35, Superintelligent agents, Karim Jebari; 14.05, Diskussion (10 min), Herman Holm och alla; 14.15, Arm- och bensträckare; 14.20, AI och psykisk sjukdom, Manne Sjöstrand; 14.45, Kaffe; 15.15, Diskussion (10 min), Herman Holm och alla; 15.25, Psykoterapiträningsroboten, Robert Johansson; 15.40, Diskussion (10 min), Herman Holm och alla;  15.50, Simulation av psykisk ohälsa med artificiell generell intelligens, Robert Johansson; 16.05, Diskussion (10 min), Herman Holm och alla; 16.15, Reflektioner, Helge Malmgren och alla; 16.50, Slutord, Alexander Wilczek; 17.00,  Avslutning.

Medverkande: Herman Holm, överläkare, psykiater, Region Skåne; Karim Jebari, fil dr i filosofi, Institutet för framtidsstudier, Stockholm; Robert Johansson, docent i psykologi, Stockholms universitet, doktorand i datavetenskap, Linköpings universitet, leg. psykolog; Helge Malmgren, professor emeritus i teoretisk filosofi, Göteborgs universitet, leg läk, ordförande i SFFP; Manne Sjöstrand, med dr, Karolinska institutet, ST-läkare i psykiatri, Stockholm; Alexander Wilczek, med dr, Karolinska institutet, psykiater, psykoanalytiker.