Denna webbplats vänder sig till läkare

Seminarium – Enheten för medicinens historia

Enheten för medicinens historia inbjuder till seminarium: »Ingmar Berman och läkarna«.

Tid: Måndagen den 15 april, kl 18.30–20.30.

Plats: Palaestra et Odeum, Paradisgatan 4, Lund.

Program: »Varför skildrade Bergman läkare i så negativ dager?« Erik Hedling, professor i filmvetenskap, Lunds universitet; »Bermans läkargestalter i ett professionellt perspektiv?« Cecilia Benoni, docent och senior läkare, Lund.

Fritt inträde. Ingen föranmälan krävs. För mer information: alexandra.nicolaidis@med.lu.se, anders.jeppsson@med.lu.se, herman.holm@skane.se, tel. 0709-195529.