Denna webbplats vänder sig till läkare

Seminarium: Kritiskt etiskt tänkande i all högre utbildning

Kritiskt etiskt tänkande i all högre utbildning – tillgång, behov & åtgärder

Heldagsseminarium om behovet av kritiskt tänkande. Hur ska kritiskt etiskt tänkande bli en naturlig del av den högre utbildningen? Vad ska läras ut, och av vem?

Tid: Onsdag 19 oktober 2016, kl  09.00 – 17.00

Plats: Beijersalen – Kungl. Vetenskapsakademien, Lilla Frescativägen 4A, Stockholm.

Seminariet arrangeras med ekonomiskt stöd från Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd, Forte. Arrangemanget är kostnadsfritt och öppet för allmänheten – men anmälan krävs.

För program, information och anmälan klicka här.