Denna webbplats vänder sig till läkare

Seminarium: Medvetandet – i filosofi och i psykiatrisk/psykologisk praxis 

Svensk förening för filosofi och psykiatri (SFFP) och Svenska psykiatriska föreningen (SPF) inbjuder till seminarium.

Plats: Hörsalen/Sevenbomsalen, Stadsmuseet, Ryssgården, Stockholm. Ingång via huvudentrén. (Museet är onsdagar öppet 12.00–18.00. https://stadsmuseet.stockholm.se/.

Tid: Onsdagen den 14 oktober 2020, kl 13.00–17.00 (flyttat från den 22 april)

Anmälan: Via e-mail till Jerker Hanson, jerker.hanson@telia.com.

Kostnad: 300 kr. Betalas helst samtidigt med anmälan till konto 4155 02 39879 eller via Swish till 076 345 7911, ev kontant i dörren.

Program: 13.00 Inledande ord. Alexander Wilczek; 13.10 Medvetandet och frågan om dess kausala effektivitet. Pär Sundström; 13.50 Innebörden av det omedvetna, från Freud till Lacan. Per Magnus Johansson; 14.20 Kaffe; 14.50 Är medvetandet överflödigt för uppkomsten av fysiska symptom? Karin Jensen; 15.20 Arm- och bensträckare. Jill Taube; 15.30 Vårt medvetande om den egna kroppen. Psykiatriska och filosofiska perspektiv. Helge Malmgren; 16.00 Ämne och föreläsare ej bestämda. (Alla föredrag följs av 10 minuters diskussion.) 16.30–17.00 Slutdiskussion och sammanfattning. Alexander Wilczek.

Medverkande: Karin Jensen, docent, forskare i klinisk neurovetenskap, KI, Stockholm Per Magnus Johansson, docent, forskare i idéhistoria, psykolog, psykoanalytiker, Göteborg Helge Malmgren, emeritus professor i filosofi, läkare, Göteborg Pär Sundström, professor i filosofi, Umeå Jill Taube, psykiater, dansinstruktör, Stockholm Alexander Wilczek, med dr KI, psykiater, psykoanalytiker, Stockholm.