Denna webbplats vänder sig till läkare

Seminarium: Obligatorisk läkarkontroll av äldre bilförare

Vid detta seminarium presenteras en ny studie från Transportstyrelsen »Samband mellan sjukdomar och äldre bilförares inblandning i trafikolyckor«, till­sammans med några grundläggande forskningsdata. Efterföl­jande paneldiskussion avseende »Obligatorisk läkarkontroll av äldre bilförare« avser belysa problemet från olika håll.

Tid: Torsdagen den 21 mars, kl 13.00–14.30.

Plats: Brantingsalen, ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm.

Arrangörer: ABF Stockholm och Svensk trafikmedicinsk förening.

Medverkande: Åsa Forsman, forskare, Statens väg-och transport­forskningsinstitut, Marie Skyving, uppdragsledare, Transport­styrelsen, Lars Englund tidigare chefläkare, Transportstyrelsen.

Samtalsledare: Ulf Björnstig, ordförande Svensk trafikmedicinsk förening och professor i kirurgi.