Denna webbplats vänder sig till läkare

Seminarium om professionsstyrd primärvård

Svensk förening för allmänmedicin arrangerar seminarium om professionsstyrd primärvård.

Målgrupp: Läkare, sjukvårdspolitiker och -tjänstemän

Gästföreläsare: Sam Everington, London.

Tid: 3–4 oktober 2019.

Plats: Svenska läkaresällskapet, Klara östra kyrkogata 10, Stockholm.

Vad kan vi lära av primärvården i Londons East End? Sam Everington, praktiserande allmänläkare, leder en Clinical Commissioning Group (CCG) med sjukvårdsansvar för en halv miljon invånare i ett socialt belastat område i östra London. På hans initiativ har preventiva och samhällsinriktade åtgärder lett till tydliga förbättringar av hälsoläget, särskilt för fattiga, kroniskt sjuka och utslagna. För att uppnå god, jämlik och effektiv hälso- och sjukvård menar han att professionen måste ta större ansvar för hur vården drivs och organiseras.

Information och anmälan: www.sfamfortbildningsprojekt.se/sam-everington/hur-kan-varden-styras-battre.