Denna webbplats vänder sig till läkare

Seminarium om utmattningssyndrom

  • Tid: 18 september kl 15–17.
  • Plats: Eva & Georg Klein, Biomedicum, Solnavägen 9.

Utmattningssyndrom är i dag den vanligaste orsaken till långtidssjukskrivning i Sverige, men vad vet vi egentligen om tillståndet? I detta seminarium får du ta del av det vetenskapliga underlaget för diagnosen utmattningssyndrom samt banbrytande internationell forskning om utmattning som transdiagnostisk symtomdimension (vid exempelvis ME/CFS, postcovid, och multipel skleros). Implikationer för bedömning och behandling av utmattningssyndrom diskuteras, vilket är av särskild relevans när Region Stockholm avvecklar Vårdvalet för långvarig smärta/utmattningssyndrom.

Föredragshållare: Hans Knoop, professor i medicinsk psykologi, cancerbehandling och livskvalitet, samt mental hälsa, Amsterdam University Medical Centers; Elin Lindsäter, leg psykolog, med dr, Gustavsbergs Akademiska vårdcentral; institutionen för klinisk neurovetenskap, KI.

Moderator: Christian Rück, professor i psykiatri och forskargruppsledare, institutionen för klinisk neurovetenskap, KI.

Efter seminariet bjuds det på dryck och tilltugg. Seminariet hålls på engelska och är gratis.

Mer information finns på psykiatriforskning.se