Denna webbplats vänder sig till läkare

Seminarium – Personcentrerad vård (PCV)

Svensk förening för filosofi och psykiatri (SFFP) och Svenska psykiatriska föreningen (SPF) inbjuder till ett seminarium med filosofer och psykiatrer:  

»Personcentrerad vård (PCV) – Individens återkomst i den evidensbaserade medicinen?

Tid: Onsdagen den 10 april, kl 13.00–17.00

Plats: Birgittarummet, Medeltidsmuseet, Strömparterren 3, Norrbro.

Museet är onsdagar öppet 12.00–20.00 (fri entré till samlingarna).

Anmälan till seminariet till Jerker Hanson via e-mail: jerker.hanson@telia.com.

Kostnad för seminariet är 300 kr. Betalas helst samtidigt med anmälan till konto 4155 02 39879 eller via Swish till 076 345 7911, ev. kontant i dörren.

Medverkande: Rolf Ahlzén, docent i medicinsk humaniora; Helena Dahlberg, fil. dr., lektor, filosof och idéhistoriker, Feldenkraispedagog; Birgit Heckemann, fil. dr., postdoc vid Gothenburg center for Person-Centered Care (GPCC); Jörgen Herlofson, läkare, specialist i psykiatri, psykoterapeut; Herman Holm, överläkare, psykiater; Helge Malmgren, emeritus prof. i filosofi, läkare; Alexander Wilczek, med dr, Karolinska institutet, psykiater, psykoanalytiker.