Denna webbplats vänder sig till läkare

Senior i Centrum

Senior i Centrum, kongress i geriatrik och palliativ medicin arrangeras 6–8 maj i Malmö för AT- och ST-läkare samt specialister inom de flesta områden

Ett flertal olika utbildningstema erbjuds inom miljö, palliativ medicin, demens, geriatrisk radiologi, kost och nutrition, rehabilitering och äldre, närstående, kvalitetsregister, normalt åldrande, tandhälsa, preventiva insatser och läkemedel

För ytterligare information och anmälan, se http://www.senioricentrum.se