Denna webbplats vänder sig till läkare

SFOG-veckan 2015

SFOG-veckan 2015, 24–27 augusti, Jönköping, i arrangemang av Svensk förening för obstetrik och gynekologi genom kvinnoklinikerna i Jönköping och Linköping samt avdelningen för obstetrik och gynekologi, Hälsouniversitetet, Linköping

Programmet innehåller plenarföreläsningar och symposier om aktuella frågor inom obstetrik och gynekologi, en kurs för ST-läkare anordnad av OGU och ett barnmorskesymposium om sexualitet

För ytterligare information, program och anmälan, se http://www.sfogveckan.com