Denna webbplats vänder sig till läkare

SFOG-veckan 2020 i Malmö

Tid: den 24–27 augusti

Plats: Malmö

I samarbete med verksamhetsområde kvinnosjukvård Lund/Malmö,

Skånes universitetssjukhus och Instutionen för kliniska vetenskaper vid Lunds universitet

bjuder SFOG in till SFOG-veckan 2020 på Malmö Live.

Välkomna till ett vetenskapligt- och socialt program med upplevelser, mingel och festligheter.

För mer information: www.sfogveckan.se.