SIM-veckan 2015

SIM-veckan 2015, årlig fortbildning för ST-läkare och specialister, 28 september–2 oktober, Hotel Elite Park Avenue, Göteborg, i arrangemang av Svensk internmedicinsk förening (SIM)

Årets teman är bl a neurologi, allergologi, beroendelära, kemi, gastroenterologi, infektionssjukdomar och kardiologi

För mer information och anmälan, se http://www.sim-veckan.se