Denna webbplats vänder sig till läkare

SIM-veckan med Svensk Internmedicinsk Förening

Svensk Internmedicinsk Förening (SIM) inbjuder till SIM-veckan 2017, 5 dagars fortbildning inom internmedicin för ST-läkare och specialister i internmedicin.

Datum: 2–6 oktober 2017

Plats: Scandic Hotel Triangeln i Malmö.

Årets ämnen är kardiologi, hepatologi, geriatrik, infektion, hematologi, neurologi, lungmedicin samt uppdateringar kring NIV och ultraljud.

Vi erbjuder även satellitsymposier, företagsutställning, årsmöte, högtidsföreläsningar och möjlighet för ST-läkare att presentera vetenskapliga arbeten med möjlighet att vinna priser. 

Vi erbjuder också ST-läkare att på plats i Malmö genomföra skrivning i internmedicin.

All information och anmälan finns på www.sim.nu