Denna webbplats vänder sig till läkare

Sjöbergpriset – prisföreläsningar

Officiella föreläsningarna av årets Sjöbergpristagare hålls på Karolinska institutet.

Tid: Torsdagen den 12 april, kl 15.00–17.00.

Plats: Föreläsningssal Gustaf Retzius, Berzeliuslaboratoriet, Karolinska institutet, Berzelius väg 3, Solna.

Zhu Chen, Shanghai Jiao Tong University, Anne Dejean, Institut Pasteur och Inserm, Frankrike och Hugues de Thé, Collège de France, tilldelades Sjöbergpriset 2018: »…för klarläggande av molekylära mekanismer och utveckling av revolutionerande behandling av akut promyelocytleukemi«.

Föreläsningarna är kostnadsfria och öppna för allmänheten och föranmälan krävs ej.

Sjöbergpriset är ett årligt internationellt pris inom cancerforskning. Priset ges till forskare som på ett avgörande sätt bidragit till vår kunskap om sjukdomsmekanismer, riskfaktorer, behandling eller förebyggande av cancer.

Föreläsningarna organiseras av Karolinska institutet och Kungl. Vetenskapsakademien med stöd från Sjöbergstiftelsen.