Denna webbplats vänder sig till läkare

Sjukhusläkarna i Stockholm har årsmöte

  • Tid: Måndag 24/1 2022, kl. 19.00.
  • Plats: Villagatan 5 om möjligt, annars Zoom-möte.

Handlingar: Kallelse skickas till medlemmarna senast 14 dagar före årsmötet.

Dagordning, verksamhetsberättelse, årsbokslut och revisionsberättelse tillställes medlemmarna enligt stadgar senast 10 dagar före årsmötet.

Före mötet serveras en lättare individuell måltidstallrik kl 18.30 om mötet sker på plats. Anmälda tillställes en Zoom-länk om/när beslut om Zoom-möte fattats.

O s a senast 12 januari 2022 inkl måltidsönskemål till gunnar.soderqvist@outlook.com.