Denna webbplats vänder sig till läkare

Sjukhusläkarna i Stockholm har årsmöte

  • Tid: Måndag den 30 januari kl 18.00.
  • Plats: Läkarförbundet, Villagatan 5.

Mötet startar med en lättare buffé.

»En sjukvård som klarar krig och katastrofer«, före årsmötet. Föredrag av Andreas Wladis, professor i katastrofmedicin och traumatologi, överläkare i kirurgi och chefläkare i Örebro.

O.s.a. senast 2023-01-10 till gunnar.soderqvist@outlook.com

Denna kallelse skickas till medlemmarna enligt stadgarna senast 14 dagar före årsmötet.

Handlingar: Dagordning, verksamhetsberättelse, årsbokslut och revisionsberättelse.

Tillställes medlemmarna enligt stadgar senast 10 dagar före årsmötet på Sjukhusläkarna i Stockholms hemsida.

Välkomna!

Andreas Fischer, ordförande, med styrelsen