Denna webbplats vänder sig till läkare

Sjukhusläkarna Östra Skåne kallar till årsmöte

Tid: 9 december kl 17.30.

Plats: Naturum Vattenriket – Biosfärområde Kristianstads Vattenrike, Naturumsvägen 2 i Kristianstad. 

Efter årsmötet blir det en guidning på Naturum och därefter mat.

Anmälan och ev allergier görs till jennie.jarletoft@skane.se. Sista datum för anmälan: 6 december.