Denna webbplats vänder sig till läkare

Sjukhusläkarnas fullmäktige 2018

Sjukhusläkarnas fullmäktige kallas härmed till ordinarie fullmäktigemöte – välkomna.

Tid: Torsdagen den 8 mars – fredagen 9 mars 2018.

Lokal: Konferensen, Läkarförbundet, Villagatan 5, Stockholm.

Av lokalavdelning eller föreningsmedlem väckta frågor, som ska upptas på föredragningslistan, ska enligt stadgarna ha kommit styrelsen tillhanda senast en månad före mötet.

Adress: Sjukhusläkarnas kansli, Box 5610, 114 86 Stockholm, eller e-post: wendela.zetterberg@slf.se.

Karin Båtelson

med styrelse