Denna webbplats vänder sig till läkare

Sjukhusläkarnas fullmäktige 2021

Sjukhusläkarnas fullmäktige kallas härmed till ordinarie fullmäktigemöte

Tid: Torsdagen den 11 mars – fredagen 12 mars 2021.

Plats: Vi hoppas på fysiskt möte på Villagatan 5, Stockholm, men kan inte planera för det just nu.

Av lokalavdelning eller föreningsmedlem väckta frågor, som ska upptas på föredragningslistan, ska enligt stadgarna ha kommit styrelsen tillhanda senast en månad före mötet, det vill säga senast den 10 februari.

Adress: Sjukhusläkarnas kansli, Box 5610, 114 86 Stockholm eller e-post: wendela.zetterberg@slf.se

Karin Båtelson med styrelse