Denna webbplats vänder sig till läkare

Sjukhusläkarnas fullmäktigemöte

  • Tid: Torsdagen den 17 mars–fredagen den 18 mars 2022.
  • Plats: Läkarförbundets konferens, Villagatan 5, Stockholm.

Sjukhusläkarna kallar härmed till ordinarie fullmäktigemöte. Av lokalavdelning eller föreningsmedlem väckta frågor, som ska upptas på föredragningslistan, ska enligt stadgarna ha kommit styrelsen tillhanda senast en månad före mötet, det vill säga senast den 16 februari. 

Adress: Sjukhusläkarnas kansli, Box 5610, 114 86 Stockholm eller e-post: wendela.zetterberg@slf.se

Välkomna önskar Karin Båtelson med styrelse.