Denna webbplats vänder sig till läkare

Sjukhusläkarnas fullmäktigemöte 2014

Sjukhusläkarnas fullmäktige kallas härmed till ordinarie fullmäktigemöte med seminarium 13–14 mars, lokal Wallenbergaren, 1 tr, Näringslivets hus, Storgatan 19, Stockholm 

Seminarium fredagen den 14 mars, kl 09.00–11.30, på temat »Statlig finansiering och styrning av vården«.

Av lokalavdelning eller föreningsmedlem väckta frågor, som ska upptas på föredragningslistan, ska enligt stadgarna ha kommit styrelsen tillhanda senast en månad före mötet under adress Sjukhusläkarnas kansli, Box 5610, 114 86 Stockholm eller e-post: madeleine.blomquist@slf.se