Denna webbplats vänder sig till läkare

Sjukhusläkarnas fullmäktigemöte 2016

Vi önskar härmed inbjuda Dig att närvara vid fullmäktigemöte torsdag den 10 – fredagen den 11 mars  i Näringslivets Hus, lokal Wallenbergaren, Storgatan 19, Stockholm.

På fredag förmiddag har vi glädjen att välkomna Göran Stiernstedt, nationell samordnare för Effektiv vård – Slutbetänkande av en nationell samordnare för effektivare resursutnyttjande inom hälso- och sjukvården, SOU 2016:2. 

På torsdagen kl.19.00 serveras middag i Läkarförbundets klubbvåning, Villagatan 5, Stockholm.

Möteshandlingarna skickas ut 14 dagar före mötet.

För planering av de praktiska arrangemangen är vi tacksamma för anmälan senast den 18 februari. Skicka din anmälan till lena.larsson@slf.se senast den 18 februari.