Denna webbplats vänder sig till läkare

Sjukhusläkarnas fullmäktigemöte 2017

Sjukhusläkarnas fullmäktige kallas härmed till ordinarie fullmäktigemöte

Datum: torsdagen den 9 mars (kl 09:30-17:00) – fredagen 10 mars (kl 09:15-16:00).

Lokal: Wallenbergaren, 1 trappa upp i Näringslivets Hus, Storgatan 19, Stockholm.

Av lokalavdelning eller föreningsmedlem väckta frågor, som ska upptas på föredragningslistan, ska enligt stadgarna ha kommit styrelsen tillhanda senast en månad före mötet.

Adress: Sjukhusläkarnas kansli, Box 5610, 114 86 Stockholm, eller e-post: wendela.zetterberg@slf.se

 

Karin Båtelson med styrelse