Denna webbplats vänder sig till läkare

Sjukvårdens organisation och styrning – din vardag

Sjukvårdens organisation och styrning – din vardag, kurs för framtidens ledare 4–6 november, Stockholm, i arrangemang av Health Navigator

Grundlig kurs i sjukvårdens organisation och styrning som riktar sig till ST-läkare och specialister med intresse för ledningsfrågor

Exempel på områden som diskuteras:

•  Svensk sjukvårds utveckling över tid

•  Sjukvårdens styrande aktörer

•  Verksamhetsnära styrning

•  Ersättningssystem inom sjukvården

•  Kunskapsstyrning och kvalitetsuppföljning

•  Utmaningar och möjligheter för framtidens sjukvård, inklusive e-hälsa

Kursen uppfyller delmål 18 och 20 samt delmål a6 i målbeskrivningen för läkarnas ST

Kursen är granskad och godkänd av Lipus (nr 20150110)

För mer information och anmälan, se http://www.lipus.se eller kontakta e-post: utbildning@healthnavigator.se

Sista anmälningsdag är den 5 oktober