Denna webbplats vänder sig till läkare

Sjukvårdsministern i debatt med cancerpatienter

Sjukvårdsminister Gabriel Wikström möter cancerpatienter i debatt i samband med Världscancerdagen. Moderator: Lennart Persson, journalist, övriga medverkande bl a cancerpatienter, anhöriga samt Göran Stiernstedt, regeringens nationella samordnare för effektivare resursutnyttjande inom hälso- och sjukvården.

Tid: Torsdagen den 4 februari kl. 13.00–17.30

Plats: Aula Medica, Karolinska Institutet, Solna.

För fullständigt program se: http://www.natverketmotcancer.se/varldscancerdagen/program/