Skåne-SÄL – Medlemsmöte

Skåne-SÄL: Medlemsmöte den 12 april 2016 kl 14 i Locus Medicus Malmoensis, Carl Bertil Laurells gata 2. SUS/Malmö.(OBS lokalen!)

Olle Mattsson: En dos stryknin – om gifter i skönlitteraturen