Denna webbplats vänder sig till läkare

Skolläkardagarna 2015

Skolläkardagarna 2015, 5–6 februari, Elite Stora Hotellet, Örebro

Tema: Främja elevers lärande och välbefinnande

Målgruppen är skolläkare samt läkare med intresse för barns utveckling och hälsa

Föreläsare: Carl-Erik Flodmark, Christopher Gillberg, Elisabeth Fernell, Ingegerd Ericsson, Malin Gren Landell, Maria Zetterqvist och Staffan Janson

För program och anmälan, se http://www.slf.se/skollakare