Denna webbplats vänder sig till läkare

Skutkurs – allmänmedicinskt arbetssätt

Datum och plats: 12–16 juni och 14–18 augusti. Bohusläns skärgård. Internatskonaren Westkust.

Kursledare: Dl Ulf Österstad, Jönköping samt gästföreläsare.

Kostnad: 17 900 + moms (kursavgift 6 000, internat på fartyg 11 900)

Kursbeskrivning:

Under många år har provinsialläkarstiftelsen arrangerat kursen som fortbildning för specialister i allmänmedicin. Sedan 2019 finns den åter med i utbudet!

Nästan hälften av Sveriges allmänläkare har varit på kursen ombord på Lady Ellen, Ingo, Britta eller något annat av de vackra fartygen från Bohuslän. Att vara tillsammans på ett fartyg i vår vackra svenska skärgård ger unika förutsättningar för att diskutera innehållet i allmänmedicinens vardag. Målet är att du ska få chans att stanna upp och fundera över var du står i din allmänmedicinska gärning. Kunna få reflektera över smått som stort, bli inspirerad och få ny kraft!

Läs mer om kursen Aktuella kurser – Svenska distriktsläkarföreningen (DLF) (slf.se) och anmäl dig på www.skutkurs.se