Denna webbplats vänder sig till läkare

SLCF:s fullmäktigemöte 2014

Sveriges läkarförbunds chefsförening avhåller sitt ordinarie fullmäktigemöte med efterföljande temakväll torsdagen den 24 april, Näringslivets hus, Storgatan 19, Stockholm.

Program

14.00 Registrering

15.00 Årsmöte

16.00 Mingel och lättare förtäring

17.00–20.00 Seminarium på temat patientmakt

Moderatorer: Mikael Köhler och Martin Ridderstråle

Thomas Lindén: Inledning

Petra Zetterberg Ferngren, Sara S Johansson: Patientmaktsutredningen

Angelica Frithiof: Patientmakt – i verkligheten?

Anna Michaëlsson: Patienters erfarenhet – en genväg till kvalitet

Avslutande paneldiskussion

För ytterligare information, kontakta Ingela Holtenstam, tel 08-790 33 86, e-post: ingela.holtenstam@sls.se