Denna webbplats vänder sig till läkare

SLIPI:s 9:e immunbristmöte

SLIPI:s 9:e immunbristmöte, 2–4 september, Helsingør

Preliminärt program

ONSDAG 2 september

12.00 Registrering och lunch

13.00 Välkomsthälsning

13.15–15.00 Eric Oksenhendler: Antikroppsbrist

15.45-17.30 Per Ljungman: Vacciner och immunbrist – pneumokocker 

Pneumokockserologier

Hans Fredlund: Vacciner och immunbrist – meningokocker

 

TORSDAG 3 september

08.30–10.00 Leo James: Cellular self-defense: How cell-autonomous immunity protects against pathogens Olof Ekvall: Autoimmunitet vid PID

10.45–12.15 Lars Klareskog, Anders Fasth: Biologiska läkemedel och infektionskänslighet 

13.30–15.00 Anders Åhlin, Vanda Friman, Ola Winqvist: Immunbristutredning

Ola Winqvist: Immunbristsekvensering

15.45 Stephan Borte: Neonatal screening

Anders Åhlin: Fall från den svenska screeningen

Karlis Pauksens: Sekundär immunbrist och immunglobulin

17.00–17.45 SLIPI:s årsmöte

 

FREDAG 4 september

08.30–10.00 Lennart Truedsson: Komplement + HAE

10.45 Nyheter inom immunbrist

12.00–12.15 Avslutning

Anmälan via e-post: Karlis.Pauksens@akademiska.se

För ytterligare information, kontakta Karlis Pauksens, tel 018-611 56 44, eller Birgitta Sembrant, tel 018-611 56 72, e-post: Birgitta.Sembrant@medsci.uu.se