Denna webbplats vänder sig till läkare

SLIPI:s XI:e årsmöte – om primär immunbrist

Datum: 4–6 september 2019.

Plats: Strömstad spa & resort.

Anmälan via hemsidan.

Ur programmet: CVID –  Klaus Warnatz, Freiburg; Vaccination vid immunbrist  – Karlis Pauksens; GENetik och PID  – Asbjørg Stray-Pederson, Oslo; GenETIK och  PID – Niklas Juth; Hud och PID – Kristina Eriksson, Hanna Brauner, Vanda Friman; Komplementbrist – ESID riktlinjer – Nicholas Brodszki; Burden of Infection in Antibody Deficiencies – Stephen Jolles; HLH- genetik och patofysiologi – Yenan Bryceson; PIDCARE & Hälsodagboken – Susanne Hansen; Neonatal screening – Nicholas Brodszki; Hereditärt angioödem – Patrik Nordenfeldt.

Deltagaravgift: SLIPI: 5 800 SEK, exkl moms; SISSI: 2 900 SEK, exkl moms.