Denna webbplats vänder sig till läkare

Smärtläkarföreningens vårmöte

Smärtvården i Sverige är temat för Smärtläkarföreningens årsmöte måndagen den 14 mars, kl 08.30-16.00.

Plats: Svenska Läkarsällskapet, Klara östra Kyrkogata 10, Stockholm.

Moderator: Märta Segerdahl-Storck, ordförande i Smärtläkarföreningen.       

Ur programmet: Nationellt kunskapsstöd – syfte, användbarhet, spridning; Smärtvårdens uppdrag i slutenvård; Opioider ett tveeggat svärd; Forskningsfronten: Biologiska markörer; Diagnostiska biomarkörer vid neuropatisk smärta.

Anmälan Eva-Britt.Hysing@akademiska.se före 2016-03-01 med namn, adress, e-post ev specialkost. Avgift betalas samtidigt med anmälan på e post. Endast anmälan + avgift är bindande. Betala på SSLF plusgirokonto 185270-6. Ange namn, adress om du är medlem i SSLF och att det är avgift för vårmöte på inbetalningen.

Kostnad: Medlem i svensk smärtläkarförening, SSLF, 375 kr (möte, lunch och kaffe), icke-medlem i SSLF, 1000 kronor (möte, lunch och kaffe).