Denna webbplats vänder sig till läkare

Smers etikdag 2018: Artificiell intelligens – löftesrik teknik med etiska utmaningar

Tid: Torsdagen den 6 december 2018, kl 9:00 – 16:00

Plats: Bankhallen, Malmtorgsgatan 3, Stockholm

Artificiell intelligens kan i framtiden bli ett viktigt verktyg för hälso- och sjukvården vid bl a diagnostisering, screening och behandling. Robotar kan med hjälp av artificiell intelligens utföra allt mer avancerade uppgifter och används idag inom bl.a. äldreomsorgen.

Förhoppningen är att tekniken ska göra jobbet bättre – och mer effektivt – än vad den enskilde läkaren klarar idag. Men vilka är de etiska fallgroparna och hur undviker vi dem? Kommer de mänskliga mötena att minska och hur förändrar detta i så fall hälso- och sjukvården? Vilka krav bör ställas på tekniken och vem tar ansvar om något går fel? Och vilka konsekvenser kan AI-tekniken få för hanteringen av data och den personliga integriteten?

Läs mer och anmäl dig på Smers hemsida.

Seminariet är kostnadsfritt.