Denna webbplats vänder sig till läkare

Smers etikdag 2019: Styrningen av hälso- och sjukvården – var kommer etiken in?

Arrangör: Statens medicinsk-etiska råd (Smer).

Datum: Torsdagen den 12 december, kl 09.30–16.00

Plats: Bankhallen, Malmtorgsgatan 3, Stockholm

Hur har styrningen av hälso- och sjukvården utvecklats de senaste decennierna och hur förhåller sig olika styrmodeller inom vården till de mål och värden som hälso- och sjukvården ska uppnå enligt lagstiftningen?

Läs mer och anmäl dig på Smers hemsida.

Seminariet är kostnadsfritt