Denna webbplats vänder sig till läkare

Smers etikdag 2020: Pandemi – beslutsfattande, kommunikation & vaccination

Smers etikdag 2020: Pandemi – beslutsfattande, kommunikation & vaccination

Arrangör: Statens medicinsk-etiska råd (Smer)

Datum: 20201210

Evenemangen är kostnadsfritt

Program och anmälan: https://smer.se/2020/11/13/smers-etikdag-2020-pandemi-beslutsfattande-kommunikation-vaccination/

9:00-10:45. Beslutsfattande på osäker grund

Vid en pandemi orsakad av ett nytt virus kan kunskapsosäkerheten vara hög. Vad gör vi när vetenskap och beprövad erfarenhet saknas? Hur påverkar kunskapsluckor vårt beslutsfattande? Hur har Folkhälsomyndigheten gått till väga när beslut om åtgärder fattats i Sverige under pågående pandemi?

11:00-12:40. Kommunikation, tillit och demokrati

En god kommunikation med allmänheten är viktigt för förtroendet för de insatser som samhället vidtar för att bekämpa en pandemi. Både fakta och värderingar som ligger till grund för beslut behöver kommuniceras. Men hur bör vi kommunicera när osäkerhet föreligger? Hur påverkas förtroendet av rapportering i medier? Vilket ansvar har forskare i debatten?

13:10-15:00. Vaccination mot Covid-19

Fler än 200 vaccin mot covid-19 är under utveckling. I Sverige kan sannolikt de första svenskarna vaccineras i januari 2021. Hur fungerar det i praktiken- vilka frågor är avgörande? Vilka grupper bör erbjudas vaccin först? Bör Sverige stötta mindre bemedlade länder när det gäller tillgången till vaccin? Vilka andra etiska aspekter väcks i samband med erbjudande av vaccin till befolkningen? Hur bör ett erbjudande kommuniceras med allmänheten?

Medverkar gör bland andra:

Gustaf Arrhenius, vd, Institutet för framtidsstudier

Cissi Askwall, generalsekreterare, Vetenskap och allmänhet

Richard Bergström, Sveriges vaccinationssamordnare

Johan Carlson, generaldirektör, Folkhälsomyndigheten

Gert Helgesson, professor i medicinsk etik, Karolinska institutet

Thomas Lindén, statschefläkare och avdelningschef, Socialstyrelsen

Jessica Nihlén Fahlquist, docent och universitetslektor, Centrum för forsknings- & bioetik, Uppsala universitet

Joacim Rocklöv, epidemiolog och statistiker, Umeå universitet

Anders Tegnell, statsepidemiolog, Folkhälsomyndigheten

Marcel Verweij, professor i filosofi, Wageningen university, Nederländerna