Denna webbplats vänder sig till läkare

Smers etikdag 2021: Genredigering – framtida möjligheter och etiska implikationer

Datum: 2021-12-02

Tid: 09:00-15:00

Plats: Bankhallen, Malmtorgsgatan 3, Stockholm samt digitalt via Zoom

Etikdagen 2021 kommer att behandla den nya genredigeringstekniken – dess möjliga tillämpningar och konsekvenser. Vid konferensen deltar nationella och internationella experter. Dagen syftar till att ge en fördjupning i frågans etiska dimensioner, diskutera vikten av en samhällsdiskussion och vilka (regulatoriska) steg som bör tas härnäst, nationellt såväl som internationellt. Smer har det senaste året arbetat med en rapport om genredigering. Rapportens överväganden och rekommendationer kommer att presenteras och diskuteras under dagen.

Program och anmälan: https://ddei5-0-ctp.trendmicro.com:443/wis/clicktime/v1/query?url=https%3a%2f%2fsmer.se%2fcalendar%2fsmers%2detikdag%2d2021%2dgenredigering%2dframtida%2dmojligheter%2doch%2detiska%2dimplikationer%2f&umid=CE1019D9-D05C-DC05-A129-26F95488EA85&auth=aa2a6666dadc3109e072cd23e72dcb4db4081a53-7f0786acb7d3a2b5b78683c4edef23074bfbae92