Denna webbplats vänder sig till läkare

Smers etikpristagarsemiarium: Behandlingsbegränsningar och livsuppehållande behandling

Statens medicinsk-etiska råd (Smer) anordnar etikpristagarsemiarium: Behandlingsbegränsningar och livsuppehållande behandling

Tid: 25 oktober 2018 kl 12.30–16.05

Plats: Stockholms sjukhems aula, Mariebergsgatan 22

Temat för årets etikpristagarseminarium är etiska dilemman vid livsuppehållande behandling, HLR, och de frågeställningar som väcks vid beslut om behandlingsbegränsningar. Under seminariet kommer frågeställningarna att belysas utifrån olika etiska perspektiv och verksamheter, såsom akutsjukvården, intensivvården, palliativvården m fl

Läs mer på Smers hemsida

Seminariet är kostnadsfritt.

Anmälan: s.konf-smer@regeringskansliet.se.