Denna webbplats vänder sig till läkare

Smers etikpristagarseminarium 2019: Etik i praktiken

Arrangör: Statens medicinsk-etiska råd, Smer.

Datum: Torsdagen den 17 oktober, Kl 12.30–17.00.

Plats: Bankhallen, Malmtorgsgatan 3.

Hur vi ser till att de etiska normer och värderingar som kommer uttryck i lagar och regelverk får genomslag i den kliniska vardagen? Det är ämnet för årets etikpristagarseminarium, som anordnas tillsammans med 2018 års etikpristagare, Marie Chenik.

Läs mer och anmäl dig på Smers hemsida: www.smer.se/seminarier/etikpristagarens-seminarium-2019-etik-i-praktiken/

Seminariet är kostnadsfritt