Denna webbplats vänder sig till läkare

Smers etikpristagarseminarium 2021: Priority settings in healthcare in pandemics and other situations of mass casualties

Datum: 2021-12-10

Tid: 09:00-15:30

Plats: Bankhallen, Malmtorgsgatan 3, Stockholm samt digitalt via Zoom

Hur ska vården prioritera när behovet av livräddande vård är större än kapaciteten? Hur har man resonerat i olika europeiska länder under pandemin? Dessa frågor står i fokus vid Smers etikpristagarseminarium den 10 december. Ämnet för årets etikpristagarseminarium är valt av 2020 års mottagare av Smers etikpris, Torbjörn Tännsjö. Vid seminariet medverkar bland andra den kända australiske filosofen Peter Singer samt företrädare för olika europeiska etikråd.

Program och anmälan: https://ddei5-0-ctp.trendmicro.com:443/wis/clicktime/v1/query?url=https%3a%2f%2fsmer.se%2fcalendar%2faward%2dwinner%2dseminar%2d2021%2dpriority%2dsettings%2din%2dhealthcare%2din%2dpandemics%2dand%2dother%2dsituations%2dof%2dmass%2dcasualties%2f&umid=CE1019D9-D05C-DC05-A129-26F95488EA85&auth=aa2a6666dadc3109e072cd23e72dcb4db4081a53-7588be0c07f7e442a30782c645c0e547deb4bb05