Denna webbplats vänder sig till läkare

Smers etikpristagarseminarium

Etik i hälso- och sjukvårdens styrning – dilemman och möjligheter.

  • Datum: 27 oktober kl 09.00–16.00.
  • Plats: Lunden, kvarteret Lejonet. Entré från Drottninggatan 4.

Smers etikpristagarseminarium 2022 berör frågor som: Hur påverkar styrningen hälso- och sjukvårdens verksamheter? Vilka etiska mål och värden står på spel? Vilka etiska krav är rimliga att ställa på utformningen av hälso- och sjukvårdens struktur, styrning och organisation?

Medverkande:

Lisa Smeds Alenius, sjuksköterska och med dr, Karolinska institutet

Lars-Magnus Andersson, överläkare, docent och verksamhetschef, Sahlgrenska universitetssjukhuset, ordförande Svenska infektionsläkarföreningen

Erica Falkenström, Smers etiksprisvinnare 2021 och forskare, institutet för framtidsstudier

Göran Hermerén, senior professor medicinsk etik

Christina Garsten, professor i socialantropologi och föreståndare för Swedish Collegium for Advanced Study (SCAS), Uppsala universitet

Titti Mattsson, professor i offentlig rätt, Lunds universitet, sakkunnig i Smer

Bo Rothstein, professor emeritus i statsvetenskap, Göteborgs universitet

Kerstin Sahlin, professor i företagsekonomi, Uppsala universitet

Inger Sohlberg, civilekonom och tidigare verksamhetsrevisor, Region Stockholm

Sven-Eric Söder, ordförande Smer

Arrangör: Statens medicinsk-etiska råd (Smer) i samarbete med Erica Falkenström, Smers etikpristagare 2021.

Evenemanget är kostnadsfritt. Seminariet filmas och kan ses i efterhand via rådets webbplats.

Anmäl senast den 20 oktober.

För ytterligare information vänligen kontakta Smers sekretariat: smer@regeringskansliet.se

Mer information finns på smer.se