Denna webbplats vänder sig till läkare

Smittskydd Västra Götaland

Onsdagsmöte Göteborgs Läkaresällskap.

  • Tid: 20 oktober kl 18.00.
  • Plats: Zoom-möte.

Program: Covid-19 i Västra Götaland under 20 månader  – Thomas Wahlberg, smittskyddsläkare.
Covid-19 – falska och äkta dikotomier om smittspridning och skyddsåtgärder – Leif Dotevall, stf smittskyddsläkare.
Diskussion och frågor.
Aktuell Zoom-länk till mötet kommer att mailas ut den 18 oktober.