Denna webbplats vänder sig till läkare

Somatisk sjukdom och psykisk ohälsa – helhetssyn för god och jämlik vård

Somatisk sjukdom och psykisk ohälsa – helhetssyn för god och jämlik vård, konferens 9–10 oktober, Münchenbryggeriet, Stockholm

Konferensen arrangeras av Svensk förening för diabetologi, Svenska psykiatriska föreningen, Svensk förening för allmänmedicin och Socialdepartementet med stöd av Svenska Läkaresällskapets levnadsvaneprojekt

För mer information, program och anmälan, se http://www.jamlikvard2014.se