Denna webbplats vänder sig till läkare

Sonosthlm2015

Sonosthlm2015, kurs i akut ultraljud, 5–7 februari 2015, Hasseludden, Stockholm

För ytterligare information och anmälan, se http://www.sonosweden.com eller kontakta Christofer Muhr, tel 070-836 66 75, e-post: sonosthlm@sonosweden.com