Denna webbplats vänder sig till läkare

Specialitetsföreningarnas representantskapsmöte 2016

Välkommen till vårens representantskapsmöte 2016.

Datum: Tisdag den 15 mars, kl. 10.00–16.30, kaffe serveras från kl. 09.30

Plats: Lundqvist & Lindqvist, Klara Strand Konferens, hörsalen Sankta Clara,

Klarabergsviadukten 90, Stockholm

Anmälan senast den 1 mars till http://www.slf.se/Webbpejlingar/Anmalan-till-Specrep/

Frågor om representantskapsprogrammet besvaras av Maria Enggren Zavisic, tel. 08-790 34 41 alt. mail: maria.enggren.zavisic@slf.se.

Frågor kring anmälan och resa besvaras av Kersti Johnson, 08-790 34 34 alt. kersti.johnson@slf.se.