Denna webbplats vänder sig till läkare

SPUF – Svensk privaturologisk förenings årsmöte

Svensk privaturologisk förenings årsmöte äger rum traditionsenligt i Margretetorp 15-17 April 2016.

Mötet börjar med lunch och sedan tar föredrag vid; Jonas Hugosson talar om prostatacancer och MR, Gunnar Aus om uretrit, Anders Bengtsson om akutmedicin på mottagning, Lars Grenabo om strikturer.

På lördagen sedvanliga årsmötes förhandlingar. Se program och dagordning  och anmälnings rutin på www.spuf.se

Väl mötta i Margretetorp!

Bosse Sjögren, ordförande i SPUF