Denna webbplats vänder sig till läkare

SSPAC (Swedish Study group for PAncreatic Cancer) inbjuder till vårmöte

Tid: Fredagen den 24 april kl 9:00-16:15 

Plats: Svenska Läkaresällskapet hus, Klara Östra Kyrkogata 10 i Stockholm. 

Från ett fullspäckat program kan nämnas:

– Hedersföreläsning av Professor Marc Besselink, Amsterdam UMC, under rubriken »Evidence-based implementation of minimally invasive pancreatic surgery«.

– Inbjuden internationell gäst, Dr. Dominic Rothwell, Cancer Research UK, University of Manchester, föreläser om ctDNA och pankreascancer.

Vidare kommer bland annat IRE (Irreversible Electroporation) vid pankreascancer presenteras, liksom data från Nationella registret för pankreas och periapullär cancer. Under eftermiddagen hålls doktorandpresentationer.

För fullständigt program och anmälan se https://sspacblog.wordpress.com.