Denna webbplats vänder sig till läkare

SSPAC vårmöte

Swedish Study Group for Pancreatic Cancer, SSPAC, anordnar vår- och årsmöte.

  • Tid: 5 maj kl 09.00–16.00.
  • Plats: Svenska läkaresällskapets hus, Klara Östra kyrkogata 10, Stockholm.

Alla intresserade är välkomna.

För program se: https://sspacblog.wordpress.com/.

Anmälan görs senast den 1 maj till: Johan.Haux@vgregion.se.